Vår nya lokal är med viss försening klar för inflyttning V6. Vi ser fram emot ett mycket spännande 2018, året då vi kan erbjuda näset-borna hjälp med alla typer av kosmetiska skador och större krockskador på personbilar och lätta lastbilar.
-Det har varit ett stort projekt att bygga bolagets nya lokaler där allt är i detalj anpassat för vår verksamhet. Lokalerna är byggda med miljön i fokus, där en rolig del i byggnaden är att den delvis kommer strömförsörjas med hjälp av solceller.

 
Våra lyftar och lackboxen är nersänkta i betongplattan för att underlätta reparation av sportbilar med en markfrigång understigande 100mm. Sportbilar är generellt lite omständigare att annars reparera, eftersom dessa inte kan köra upp på vanliga lyftar avsedda för plåt och karosseriarbeten.

Vidare är vår lackbox en specialbeställning. boxen är förlängd med 1 meter vilket gör att vi kan ta in längre bilar och skåpbilar. Boxen har också ett system för att förvärma frisk luft med använd varmluft innan den når brännaren. på så sätt sparar man mycket på miljön.