Miljö

Miljöarbete på bilskadecentralen

Styrelsen har antagit en miljöpolicy och ett miljömål för Bilskadecentralen i Vellinge AB. Miljömålen kommer sedan att brytas ned till specifika mål. Under den här fliken kommer du i framtiden att hitta nyheter och information som berör Bilskadecentralen inom miljöområdet. Om ni inte redan har märkt det så är All lokalbelysning av energisnål LED typ. Likaså är lokalen uppvärmd med värmepump.

Miljöpolicy för Bilskadecentralen i Vellinge AB

  • Bilskadecentralens miljöarbete skall präglas av målsättningen att minimera all påtaglig negativ miljöpåverkan samt att medverka till en hållbar utveckling med kundernas bästa för ögonen.
  • Miljöhänsyn skall vägas in i alla beslut, när så är möjligt och med hänsyn till omständigheterna i övrigt.
  • Bilskadecentralen skall verka i enlighet med gällande miljölagstiftning och andra krav som berör företaget.
  • All personal skall delta i miljöutbildning och fortlöpande informeras om Bilskadecentralens miljöarbete.
  • Bilskadecentralens miljöarbete skall kontinuerligt förbättras och miljöpolicyn fortlöpande ses över.
  • Miljöarbetet ingår i varje medarbetares ansvar.

Bilskadecentralens miljöpolicy, miljömål och övrigt miljöarbete är en del av företagets verksamhetsplan.

Övergripande miljömål

Dessa mål är generella och gäller för båda avdelningarna (rekond+bilplåt) – målen kommer sedan att brytas ned för varje avdelning.

  • Öka miljömedvetenheten hos anställda, kunder och samarbetspartners
  • Öka miljöhänsynen vid användning av miljöfarliga produkter, använda mindre skadliga produkter där det fungerar och ger ett likvärdigt slutresultat.
  • Minimera förbrukningen av energi, råvaror och material inom företaget,

Denna webbplats använder cookies för att personligen anpassa din upplevelse och analysera användningen av webbplatsen. Genom att surfa vidare på webbplatsen accepterar du användningen av cookies.  Läs mer